Publikacje fachowe

Szukaj publikacji: Ilość publikacji : 12

Bezpieczeństwo i higiena pracy – narzędzia ochrony pracowników

ISBN: 978-83-952819-2-1

Bezpieczeństwo i higiena pracy – narzędzia ochrony pracowników

Celem publikacji jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
b) kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
c) ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Publikacja przeznaczone jest przede wszystkim dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

BHP w zakładzie pracy- dostosowanie środków ochrony

ISBN: 978-83-952819-0-7

BHP w zakładzie pracy- dostosowanie środków ochrony

Szkolenie BHP jest nieodłącznym elementem działania każdej firmy. Wychodząc naprzeciw potrzebom zarówno pracowników jak i pracodawców, opracowaliśmy publikację „BHP w zakładzie pracy- dostosowanie środków ochrony”.

Celem publikacji jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.

Dopalacze, narkotyki – złodzieje życia

ISBN: 978-83-950632-6-8

Dopalacze, narkotyki – złodzieje życia

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 10.05.2018 r., mając na uwadze problematykę promocji zdrowia psychicznego i przeciwdziałaniu narkomanii, przygotowaliśmy kompendium wiedzy na temat przeciwdziałania uzależnieniom.
Dlaczego problem narkomanii wśród dzieci i młodzieży jest dziś tak powszechny i tak trudny do rozpoznania? Te i inne odpowiedzi na pytania znajdą Państwo w naszej publikacji „Dopalacze, narkotyki – złodzieje życia”.

Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

ISBN: 978-83-949405-3-9

Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Publikacja „Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)” w przystępny sposób opisuje zagadnienia i procedury związane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w Administracji Publicznej

ISBN: 978-83-949405-4-6

Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w Administracji Publicznej

Publikacja „Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w Administracji Publicznej” w przystępny sposób opisuje zagadnienia i procedury dotyczące firm, związane z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w Firmie

ISBN: 978-83-949405-5-3

Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w Firmie

Publikacja Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w Firmie w przystępny sposób opisuje zagadnienia i procedury dotyczące firm, związane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w Placówkach Medycznych

ISBN: 978-83-950632-0-6

Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w Placówkach Medycznych

Publikacja „Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w Placówkach Medycznych” w przystępny sposób opisuje zagadnienia i procedury dotyczące placówek medycznych, związane z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w Placówkach Oświatowych

ISBN: 978-83-949405-6-0

Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w Placówkach Oświatowych

Publikacja „Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w Placówkach Oświatowych” w przystępny sposób opisuje zagadnienia i procedury dotyczące placówek oświatowych, związane z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Procedura Zabezpieczenia Danych – Raport Roczny

ISBN: 978-83-950632-8-2

Procedura Zabezpieczenia Danych – Raport Roczny

Z dniem wejścia w życie przedmiotowej ustawy (ustawy o ochronie danych osobowych) firmy, które zatrudniają pracowników, ale też współpracują z klientami lub innymi firmami, muszą zastosować się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Publikacja „Procedura Zabezpieczenia Danych – Raport Roczny” opisuje zagadnienia i procedury związane z przygotowaniem raportu dot. stanu systemu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie.

RODO – Odpowiedzialność Przetwarzania Danych

ISBN: 978-83-950632-9-9

RODO – Odpowiedzialność Przetwarzania Danych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) tworzy szereg nowych
obowiązków dla administratorów danych osobowych oraz nowe instrumentarium ochrony
danych osobowych przewidziane dla osób, których dane dotyczą. To także nowe zasady związanej z tym odpowiedzialności.

Publikacja „RODO – Odpowiedzialność Przetwarzania Danych” ma na celu uporządkowanie oraz opis zagadnień wynikających z wprowadzenia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  • 1
  • 2